Politika povrata robe

Politika povrata robe

NALOG ZA ŽALBE na e-trgovinu www.freshkava.hr

(u daljnjem tekstu “Postupak prigovora”)

 

I. Uvodne odredbe

1.1. Ovaj postupak prigovora odnosi se na ugovor o kupnji sklopljen na temelju elektroničke narudžbe i njegovo prihvaćanje između e-trgovine www.freshkava.hr, kojom upravlja Stinson s.r.o., sa sjedištem na adresi Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina – Slovačka, matični broj: 466 410 17, registriran u Okružnom uredu Žilina – Slovačka, trgovačka dozvola broj 580-49414, PDV ID broj SK2023505704 (u daljnjem tekstu „ trgovac ”) i kupca u svrhu osobne potrošnje fizičkih osoba i u svrhu poslovanja (u daljnjem tekstu„ potrošač “), prema uvjetima propisanim OUP-om internetske trgovine www.freshkava.hr ( u daljnjem tekstu “Ugovor”). Ako se u ovom Žalbenom postupku koriste izrazi “potrošač” i “trgovac”, označavaju učesnike u ugovoru, a tamo gdje se koristi izraz “roba”, to znači predmet kupnje iz Ugovora.

1.2. Postupak prigovora regulira prava i obveze potrošača u isporuci robe u skladu sa potpisanim ugovorom, povlačenjem potrošača iz ugovora i uvjete za podnošenje zahtjeva za nedostatke kupljene robe.

1.3. e-trgovina www.freshkava.hr, kojom upravlja Stinson s.r.o., sa sjedištem na adresi Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina – Slovačka, matični broj: 466 410 17, registriran u Okružnom uredu Žilina – Slovačka, trgovačka dozvola broj 580-49414, PDV broj SK2023505704 potrošaču će unaprijed pružiti podatke prije sklapanja Ugovora, kako bi se potrošač mogao posebno upoznati s njegovim parametrima, cijenom, načinom prijevoza, plaćanjem i rokom isporuke.

II. Uvjeti prigovora

2.1. Prava i odgovornosti za nedostatke odnose se na Prodavatelja.

 

2.2. Potrošač ima pravo ne preuzeti robu od prijevoznika GLS prilikom isporuke druge vrste robe ili u slučaju isporuke robe kršeći Ugovor (uz narudžbu Potrošača), u slučaju isporuke robe u oštećenom pakiranju ili isporuci robe bez odgovarajućih poreznih i prodajnih dokumenata (računa).). Potrošač je dužan obavijestiti trgovca o utvrđenim činjenicama bez nepotrebnog odgađanja u okviru prigovora poštom na adresu trgovca ili e-poštom. U slučaju da su ove činjenice opravdane, Potrošač ima pravo da mu trgovac isporuči robu besplatno i bez nepotrebnog odgađanja u skladu s uvjetima dogovorenim Ugovorom.

3.2. U slučaju kvara koji se može ukloniti, potrošač ima pravo na njegovo besplatno uklanjanje, pravovremeno i pravilno. Trgovac je dužan ukloniti kvar bez nepotrebnog odgađanja. Potrošač može zatražiti zamjenu predmeta umjesto uklanjanja nedostatka. Umjesto uklanjanja nedostatka, trgovac uvijek može zamijeniti oštećeni artikl onim koji nije neispravan, ako to potrošaču ne uzrokuje ozbiljne poteškoće. Trgovac nije dužan zamijeniti artikl ako bi za njega nastali nesrazmjerni troškovi s obzirom na cijenu robe ili. težinu nedostatka. U slučaju otklonjivog nedostatka, koji sprječava pravilno korištenje predmeta kao bez nedostatka. Potrošač ima pravo zamijeniti stvar ili odustati od ugovora. Potrošač ima ista prava u slučaju da se isti nedostatak opetovano ponavlja na robi nakon popravka ili ako roba ima nekoliko različitih nedostataka.

3.3. U slučaju ostalih nepopravljivih nedostataka, potrošač ima pravo na razumni popust na cijenu predmeta. Kvarovi na hrani, voću i povrću uvijek se smatraju nepopravljivim.

3.4. Postupak prigovora započinje danom prigovora i isporuke potraživane robe na adresa prodavatelja. Na temelju odluke Potrošača, koji imaju prava sukladno čl. St. 622. i čl. St. 623 Građanskog zakonika, trgovac ili imenovana osoba dužna je odrediti način postupanja po prigovorima iz čl. § 2 slovo m) Zakona o zaštiti potrošača odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka žalbenog postupka, u opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna složena tehnička ocjena stanja robe, najkasnije u roku od 30 dana od datuma žalbe. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti robu novom robom. Trgovac obavještava potrošača o prekidu žalbenog postupka i rezultatu prigovora u obliku dogovorenom između obje strane (e-poštom i preporučenim pismom), a istovremeno će se potrošaču dostaviti protokol prigovora zajedno s robom. Ako je potrošač podnio zahtjev za robu tijekom prvih 12 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora, Trgovac može riješiti zahtjev odbijanjem samo na temelju stručnog mišljenja ili mišljenja ovlaštene osobe (u daljnjem tekstu “stručna procjena robe”)

3.5. Ako je potrošač izjavio prigovor na proizvod nakon 12 mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prodavatelj ga odbio, osoba koja je obradila prigovor dužna je u dokumentu za rješavanje prigovora navesti kome kupac može poslati robu na profesionalnu procjenu. Ako kupac pošalje robu na vještačenje naznačenoj osobi navedenoj u dokumentu o postupanju po prigovoru, troškove vještačenja robe, kao i sve ostale troškove nastale u postupku snosi prodavatelj, bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako potrošač profesionalnom procjenom dokaže odgovornost trgovca za navodni nedostatak robe, može ponovno podnijeti žalbu; jamstveno razdoblje ne istječe tijekom profesionalne procjene robe. Trgovac je dužan u roku od 14 dana od dana ponovno podnesene reklamacije platiti sve nastale troškove zbog stručne procjene robe, kao i sve povezane namjenski nastale troškove. Ponovno podneseni prigovori ne mogu se odbiti.

3.6. Prigovori se rješavaju bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od 30 dana od datuma prigovora. Nakon tog razdoblja potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može ukloniti.

U Žilini 1.7.2021

Zatvoriti

Pjevajte

Zatvoriti

Košarica (0)

Cart is empty Nema proizvoda u košarici.